ПЕРШЫ МЕДЫЦЫНСКІ ЧАСОПІС САВЕЦКАЙ БЕЛАРУСІ «ИЗВЕСТИЯ ГОМЕЛЬСКОГО ГУБЕРНСКОГО ОТДЕЛА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ» (да стагоддзя выдання)

Мэта даследавання. Вывучыць і ахарактарызаваць змест першага ў гісторыі Савецкай Беларусі медыцынскага часопіса «Известия Гомельского губернского отдела здравоохранения». Матэрыял і…

Подробнее…

ЭПІДЭМІЧНАЯ СІТУАЦЫЯ НА ТЭРЫТОРЫІ БЕЛАРУСІ ПАДЧАС ПОЛЬСКА-САВЕЦКАЙ ВАЙНЫ (1919—1920)

Мэта даследавання. Ахарактарызаваць эпідэмічнае становішча на тэрыторыі Беларусі падчас Польска-савецкай вайны (1919—1920). Матэрыял і метады. Дакументальныя крыніцы з архівасховішчаў Беларусі…

Подробнее…